Presentatie Office 365 voor Non Profits

30 mei 2017

Op donderdag 11 mei hielden wij in samenwerking met het ICT bedrijf VBVB een kennissessie over Office 365 in combinatie met SharePoint.

De sessie was een groot succes! Het  Torpedo-theater – waarvan VBVB hoofdsponsor is – zat bomvol.Tijdens de sessie zijn we ingegaan op de mogelijkheden van Office 365 en over veel gemaakte fouten bij de introductie ervan. Een tipje van de sluier: Het gaat regelmatig mis bij het acceptatie-traject, beter gezegd; dat wordt vaak zelfs helemaal weggelaten…. Dat terwijl het succes van Office 365 binnen een organisatie juist ligt in het zinvol en persoonlijk relevant gebruik ervan. geen acceptatie is immers geen gebruik.

Wij hebben het in de presentatie uitvoerig gehad over de vele mogelijkheden die Office 365/SharePoint te bieden heeft. Uit de vragen bleek dat er veel behoefte is aan ondersteuning na het migreren naar Office 365 als omgeving voor de eigen medewerkers. Het activeren van deze medewerkers speelt daarin een belangrijke rol.

Wie denk er mee?

Naast het verstrekken van informatie over Office 365 en het beantwoorden van vragen uit de zaal was een van onze doelen te inventariseren in welke mate er interesse is voor een speciaal voor de culturele- en Non Profit-sector ontwikkelde Office 365/SharePoint omgeving. Een aantal instellingen heeft direct al aangegeven mee te willen denken aan de opzet daarvan. Juist het specifiek inzetten van Office 365 maakt dat de omgeving aansluit bij de wensen en ideeën die binnen organisaties leven.

Wil jij ook meedenken? Stuur dan een mail naar vincent.somers@orangehill.nl. In het najaar komen wij met een eerste versie van onze ‘Office 365/SharePoint Non-Profit omgeving’. De presentatie daarvan vindt plaats in oktober. Hierover informeren wij je later dit jaar.

Wil je nu al weten wat Orangehill voor jouw organisatie kan betekenen bij de effectieve inzet van Office 365 en SharePoint Online? Vul dit formulier in of bel ons op 020 820 17 30.

Gerelateerde berichten

Share This