Praat Mee – Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)

25 juni 2019

Orangehill heeft in nauwe samenwerking met het NZa-projectteam het platform Praat Mee NZa ontwikkeld. Een platform om direct in contact te komen met de verschillende doelgroepen waarmee NZa nauw samenwerkt. 

De volgende wensen lagen ten grondslag aan het platform:
 
Samenwerking met het veld in het kader van programma’s/projecten om zo te komen tot betere regelgeving.
De strategie van de NZa is gericht op meer en structurele samenwerking met het veld. Samenwerking betekent dat de NZa het veld zoveel mogelijk betrekt bij de totstandkoming van de regelgeving (halen) en het veld bij de implementatie en uitvoering zoveel mogelijk ondersteunt (brengen).
 
Communicatie: één centraal punt dat toegang geeft tot alle relevante informatie over programma’s en projecten  
De behoefte van NZa gericht te communiceren met verschillende doelgroepen werd noodzakelijk na de introductie van de nieuwe NZa website. Deze is tot stand gekomen op basis van Rijks-brede prioriteiten. Communicatie werd in deze initiële opzet nog beperkt meegenomen. NZa had echter nog geen instrumenten om gericht te communiceren over programma’s en projecten. Vaak meer technische informatie die bedoeld is voor een afgebakende doelgroep, zoals Zorgaanbieders of Branchepartijen in de GGZ.
 

Ontwikkelfase I

In september 2018 is de realisatie van het NZa Online Communicatie Platform gestart. In een Agile-ontwikkeltraject hebben NZa en Orangehill in nauwe samenwerking Fase I van het platform opgeleverd. Het platform biedt forum functionaliteit, die op maat kan worden ingezet door NZa. Voor leden van de forums en de NZa bestaat de mogelijkheid om documenten te uploaden. Een uitgebreide zoekfunctie – die rekening houdt met verleende toegang – is aanwezig. Het platform is opgezet volgens de wet AVG.

Ontwikkelfase II

In de volgende ontwikkelfase (inmiddels in acceptatie) wil de NZa vooral dat het platform beheersbaar blijft naarmate het gebruik ervan groeit. Dit zonder dat voor de bezoeker nieuwe functionaliteit wordt ontwikkeld. Op dit moment wordt het platform gebruikt voor de GGD en het Informatie Knooppunt Zorgfraude. Op korte termijn volgen Mondzorg en Medische Vervolgopleidingen en vrijwel zeker ook Medisch-Specialistische Zorg en Wijkverpleging, ieder met eigen besloten groepen en/of open fora. Er wordt gewerkt aan een professionele uitstraling en optimale gebruikersvriendelijkheid waardoor het platform uitnodigt tot nog meer samenwerking.
 
Fase I van Praat Mee is medio december 2018 in productie genomen en inmiddels opgeleverd. Hierna is direct gestart met ontwikkeling van Fase II. Lancering hiervan wordt medio juli 2019 verwacht.
 
Bezoek het platform: https://praatmee.nza.nl
 

Wil je meer weten over onze kennis en ervaring of heb je een project dat je graag samen met ons oppakt? Laat het ons weten. Wij horen graag van je. Telefoon: 020 820 17 30 of gebruik ons contactformulier.

Share This