Onderzoek Digivers Inwonersportaal Katwijk

7 maart 2016

Burgers die goed geïnformeerd zijn over hun eigen mogelijkheden om zorg te organiseren, kunnen beter vormgeven aan hun zelfredzaamheid. Als het burgers ontbreekt aan inzicht en een overzicht van welke zorg dichtbij beschikbaar is, wordt eerder een beroep gedaan op zorg en ondersteuning door de gemeente.

Vanuit deze gedachte is Katwijk op zoek gegaan naar een geschikte oplossing. Met als doel de inwoners en professionals van de gemeente juist te informeren heeft Katwijk heeft ons opdracht gegeven te onderzoeken hoe het inwonerportaal eruit moet gaan zien en welke mogelijkheden inwoners en professionals geboden gaat worden. Na afronding van dit onderzoek wordt gestart met de realisatie.

Share This