Digitale Verwijsgids Oncologie voor IKNL

7 maart 2016

De stuurgroep KankerNL, laat een Digitale Verwijsgids Oncologie (DVO) ontwikkelen door Orangehill. 

In de werkgroep DVO participeren KWF Kankerbestrijding, Nederlandse Federatie van Kankerpatiënten-organisaties (NFK), Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL), VU/VUmc (onderzoeksgroep Samen leven met kanker, OncoKompas), Stichting OOK (Optimale Ondersteuning bij Kanker) en de Nederlandse Vereniging voor Psychosociale Oncologie (NVPO).

 

De uitdaging

Uit onderzoek van de onderzoeksgroep ‘Samen leven met kanker’ verbonden aan de Vrije Universiteit / VUmc blijkt dat het voor patiënten niet altijd duidelijk is waar ondersteunende behandeling en begeleiding verkrijgbaar is. Er is een grote behoefte aan een actueel en betrouwbaar overzicht van zorgverleners die ondersteunende behandeling en begeleiding aanbieden voor mensen met kanker.

De oplossing

De landelijke Digitale Verwijsgids Oncologie leidt tot een beter zichtbaar, betrouwbaar, actueel en toegankelijk overzicht van ondersteunende behandeling en begeleiding voor kankerpatiënten en verwijzers. Het geeft patiënten de mogelijkheid om de regie in eigen handen te nemen en naar oplossingen te zoeken voor de problemen waarmee zij geconfronteerd worden ten gevolg van hun ziekte.


Share This