Corporate site GGD Zaanstreek Waterland

1 juli 2018

De veranderende GGD heeft behoefte aan een nieuwe, eigentijdse website die eenvoudig kan worden onderhouden door de redactie van de GGD zelf. Er is gekozen voor het WordPress CMS. De site wordt najaar 2018 opgeleverd.

GGD Zaanstreek-Waterland (hierna GGD ZW) lanceert in 2018 een nieuwe corporate website. De nieuwe GGD ZW website vervangt de bestaande die door de jaren heen steeds minder aansluit bij de veranderde GGD. De site richt zich op inwoners van Zaanstreek-Waterland vanaf 12 jaar, geïnteresseerden in een baan bij GGD Zaanstreek Waterland, professionals, gemeenten, kinderopvang, onderwijs, hulpverlening, ondernemers, politie & justitie en woningcorporaties.

GGD ZW is een betrouwbaar kenniscentrum. De autoriteit van de GGD op het gebied van preventieve gezondheidszorg, zowel voor de burger als professionals staat buiten kijf. De website dient deze autoriteit op een toegankelijke, eenvoudig te begrijpen, functioneel relevante en actuele en informatieve wijze te bevestigen richting de doelgroepen. De optelsom is een door de doelgroepen gewaardeerde GGD website dat tevens als visitekaartje geldt en bijdraagt aan de goede reputatie van de GGD-organisatie.

Van strategie naar oplevering

In een strategische sessie met daarin een aantal gebruikers is zeer nauw aangesloten op de identiteit van GGD ZW en de positionering van de GGD te opzichte van haar doelgroepen. Na de sessie zijn de positionering van de website ten opzichte van de verschillende doelgroepen en de benodigde functionaliteit ervan duidelijk geworden en vertaald naar wireframes. Deze beproefde aanpak leidt tot een website die voor alle doelgroepen de meeste waarde heeft zowel inhoudelijk als functioneel.

De ontwikkelde wireframes geven een goed beeld van de uiteindelijke opzet van de site voordat deze wordt gebouwd en vormgegeven. De realisatie van de site is nu in volle gang. De oplevering ervan wordt – nadat deze door de redactie is gevuld – verwacht in het najaar van 2018.

Meer informatie? Aarzel niet ons te bellen of te mailen! Telefoon 020 820 1730 of stuur een mail via ons contactformulier.

 

Share This